Jag vill leverera det som uppdraget kräver med ett professionellt och trevligt bemötande som skapar trygghet och tillit för bästa möjliga kvalitet och resultat. 

Jag erbjuder kvalificerad teckenspråks- och dövblindtolkning främst i Stockholmsregionen men även i övriga Sverige.

Tolk Strandberg Sarén AB

För att kontakta mig gällande tolkbeställning eller frågor

E-post:    info@t2s.nu  alt.  ulrika@t2s.nu

Gäller uppdraget vardagstolkning, kontakta din Tolkcentral
Stockholms tolkcentral
Telefon: 08 – 123 359 50
Texttelefon: 08 – 123 359 90
Fax: 08 – 123 496 70
Bildtelefon: tc.stockholm@sip.nu
E-post: tolkcentralen@sll.se
Hemsida: www.slso.sll.se

10 + 3 =