Jag vill leverera det som uppdraget kräver med ett professionellt och trevligt bemötande som skapar trygghet och tillit för bästa möjliga kvalitet och resultat. 

Jag erbjuder kvalificerad teckenspråks- och dövblindtolkning främst i Stockholmsregionen men även i övriga Sverige.

Tolk Strandberg Sarén AB

Här hittar Du tips på några bra länkar.