Välj en sida

Jag vill leverera det som uppdraget kräver med ett professionellt och trevligt bemötande som skapar trygghet och tillit för bästa möjliga kvalitet och resultat. 

Jag erbjuder kvalificerad teckenspråks- och dövblindtolkning främst i Stockholmsregionen men även i övriga Sverige.

Tolk Strandberg Sarén AB

För att kontakta mig gällande tolkbeställning eller frågor

E-post:    info@t2s.nu  alt.  ulrika@t2s.nu

Gäller uppdraget vardagstolkning, kontakta din Tolkcentral
Stockholms tolkcentral
Telefon: 08 – 123 359 50
Texttelefon: 08 – 123 359 90
Fax: 08 – 123 496 70
Bildtelefon: tc.stockholm@sip.nu
E-post: tolkcentralen@sll.se
Hemsida: www.slso.sll.se

15 + 12 =