Välj en sida

Jag vill leverera det som uppdraget kräver med ett professionellt och trevligt bemötande som skapar trygghet och tillit för bästa möjliga kvalitet och resultat. 

Jag erbjuder kvalificerad teckenspråks- och dövblindtolkning främst i Stockholmsregionen men även i övriga Sverige.

Tolk Strandberg Sarén AB

T2S – Tolk Strandberg Sarén AB

Med yrkeserfarenhet sedan år 2000 som teckenspråks- och dövblindtolk har jag utvecklat en gedigen bredd och erfarenhet av att tolka i många olika situationer.
Jag tolkar huvudsakligen mellan svenska och svenskt teckenspråk men erbjuder även tolkning från engelska och norska.

Genom mitt sätt att tolka vill jag möjliggöra en så levande och autentisk kommunikation som möjligt där såväl innehåll, budskap, känslor och andra viktiga nyanser förmedlas. Ett stort fokus läggs på opartiskhet, neutralitet, respekt och kvalitet.
Jag har tystnadsplikt och arbetar i enlighet med de yrkesetiska riktlinjerna för teckenspråkstolkar samt Kammarkollegiets God tolksed.

Ulrika Strandberg Sarén

Jag erbjuder tolkning vid exempelvis:

• Utbildning
• Sjukvård
• Myndigheter
• Kyrka/religiösa sammanhang
• Skola
• Politik
• Museum
• Arbetsplats
• Organisationer
• Sport